Travel Trí: Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

Ngày xuân, mời các bạn trai gái thuộc mọi thành phần – bình về câu này: “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. (Trong bối cảnh hội nhập và bình đẳng giới).

 

Đây là câu nói của Khổng Tử trong sách Đại Học. Có nghĩa là tu chính bản thân mình, rồi mới giữ gia đình chỉnh tề, rồi quản trị đất nước, rồi mới bình định thiên hạ.

Đây là đi từ cái nhỏ đến cái lớn, từ việc nhỏ đến việc lớn?

Nói vậy cũng đúng, và đại đa số người giải thích như thế.

Nhưng câu này có thể nhìn dưới một góc cạnh khác – nó đi từ gốc rễ đến cành ngọn, từ điều quan trọng nhất đến các điều ít quan trọng hơn.

Tu thân là gốc rễ. Ta là gốc rễ của mọi điều ta làm, mọi sự ta có. Nên tu thân là đầu tiên, là quan trọng nhất.

Gia đình là tổ ấm của ta, nơi ta nương tựa. Đó là nơi quan trọng nhất cho thân ta, nên ta cần chăm sóc gia đình cho chỉnh tề.

Đất nước là nơi cha ông ta đã gầy dựng và bảo vệ nghìn năm là nơi ta cần chăm sóc và bảo vệ.

Thiên hạ (thế giới) ít quan trọng nhất trong danh sách, muốn bình định thì bình định, không thì thôi, chẳng chết ai.

Cho nên tu thân là chính, chăm sóc gia đình là quan trọng, quản trị đất nước là tốt, bình định thiên hạ là cuối.

Leave a Comment.