Lệ làng mình nhé các bạn

“Lệ làng” : là xuất phát đời từ đời sống thực tế của người dân trong làng xã, sinh ra lệ tức có những hương ước giao kết với làng này làng khác, được làm cái này không được làm cái kia.Làng xã mang tính tự trị: làng nào biết làng đấy, các làng tồn tại khá biệt lập với nhau và có phần nào biệt lập với triều đình phong kiến. Mỗi làng là một “vương quốc” nhỏ khép kín với luật pháp riêng ( mà các làng gọi là hương ước) và tiểu triều đình riêng (trong đó nội đồng kì mục là cơ quan lập pháp, lí lịch là cơ quan hành pháp, nhiều làng tôn xưng bốn cụ cao tuổi nhất làng là tứ trụ)

Leave a Comment.